Nieuws

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”
19 Nov 04:00 am

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de...

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer
19 Nov 04:00 am

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel...

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld
19 Nov 04:00 am

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene...

Goedkeurend besluit 30%-regeling
19 Nov 04:00 am

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof
19 Nov 04:00 am

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling...

Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020
12 Nov 04:00 am

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken. Belastingrente is bedoeld als...

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021
12 Nov 04:00 am

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet...

Vraag middeling aan
12 Nov 04:00 am

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een...

Betaal hypotheekrente vooruit
12 Nov 04:00 am

Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020,...

Giften
12 Nov 04:00 am

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een...