Nieuws

Regelgeving scheuren grasland
11 Apr 04:00 am

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit...

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting
11 Apr 04:00 am

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een kavelruil....

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers
11 Apr 04:00 am

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de privé-agenda’s van de...

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?
11 Apr 04:00 am

De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de WOZ-waarde...

Fiscale migratie: waar is thuis?
11 Apr 04:00 am

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de...

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk
11 Apr 04:00 am

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan...

Fiscaal kat-en-muisspel
4 Apr 04:00 am

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse bankrekeningen niet aangeeft. De...

Supermarktsaga: een rammelende kas
4 Apr 04:00 am

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van...

Omvang terbeschikkingstelling
4 Apr 04:00 am

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft,

Verblijfkosten internationaal transport
4 Apr 04:00 am

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag aan verblijfskosten ten laste...