Nieuws

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst
1 Jun 04:00 am

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van Hof...

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst
1 Jun 04:00 am

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon is een afgeleide...

Eigen woning gaat niet naar box 3
1 Jun 04:00 am

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord....

Intracommunautaire verwerving auto door particulier
1 Jun 04:00 am

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn...

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn
25 Mei 04:00 am

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt...

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling
25 Mei 04:00 am

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze regeling houdt in...

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling
25 Mei 04:00 am

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen...

Tijdstip waardering nalatenschap
17 Mei 04:00 am

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de vaststelling...

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst
17 Mei 04:00 am

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter....

Wijziging subsidieregeling STAP-budget
17 Mei 04:00 am

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te maken welke vormen...