Nieuws

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
24 Sep 04:00 am

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte...

Uitzondering op eis vlakke laadvloer
24 Sep 04:00 am

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het...

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
24 Sep 04:00 am

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
24 Sep 04:00 am

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
17 Sep 04:00 am

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject...

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
17 Sep 04:00 am

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
17 Sep 04:00 am

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming)...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
17 Sep 04:00 am

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
17 Sep 04:00 am

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor

Belastingplan 2021: aanpassing box 3
17 Sep 04:00 am

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar...