Nieuws

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken
13 Feb 04:00 am

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes...

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering
13 Feb 04:00 am

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd....

Eigen woning en niet-samenlevende partners
13 Feb 04:00 am

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede...

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband
13 Feb 04:00 am

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een...

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging
6 Feb 04:00 am

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling...

Toelichting fiscale gevolgen Brexit
6 Feb 04:00 am

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de...

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning
6 Feb 04:00 am

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf...

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening
30 Jan 04:00 am

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding....

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland
30 Jan 04:00 am

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van...

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden
23 Jan 04:00 am

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten...