Nieuws

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast
22 Aug 04:00 am

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt...

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten
22 Aug 04:00 am

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden...

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?
15 Aug 04:00 am

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid....

Auto met transportschade is nieuw voor bpm
15 Aug 04:00 am

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm)...

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen
15 Aug 04:00 am

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten...

Beperking duur alimentatie
8 Aug 04:00 am

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de...

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020
8 Aug 04:00 am

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de

Aanpassing BPM per 1 juli 2020
8 Aug 04:00 am

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van...

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete
1 Aug 04:00 am

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in...

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling
1 Aug 04:00 am

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van...