Nieuws

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?
11 Jul 04:00 am

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn...

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten
11 Jul 04:00 am

Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen op de bovenliggende...

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?
11 Jul 04:00 am

Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikking waarin de vervangingswaarde...

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025
11 Jul 04:00 am

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de vrijstelling...

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw
11 Jul 04:00 am

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling...

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen
4 Jul 04:00 am

Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wettelijke aansprakelijkheid bij deelname aan...

Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade
4 Jul 04:00 am

Een persoon probeerde een vergoeding voor immateriële schade te verkrijgen door te stellen dat de invorderingsrente te...

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland
4 Jul 04:00 am

Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken. In 1997 heeft dit beleggingsfonds voor...

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026
4 Jul 04:00 am

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het recht geeft op...

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024
4 Jul 04:00 am

De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de...