Nieuws

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
29 Nov 04:00 am

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te...

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
25 Nov 04:00 am

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering...

Premiepercentages en maximum premieloon 2022
25 Nov 04:00 am

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022...

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
25 Nov 04:00 am

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
25 Nov 04:00 am

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend
18 Nov 04:00 am

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen
18 Nov 04:00 am

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen...

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
18 Nov 04:00 am

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende...

Start vaststelling TVL Q2 2021
18 Nov 04:00 am

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021....

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket
18 Nov 04:00 am

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober...