Nieuws

Verhoging kindgebonden budget
22 Sep 04:00 am

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen gezinnen...

Aanpassingen box 3
22 Sep 04:00 am

Tarief Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds...

Autobelastingen ondernemers
22 Sep 04:00 am

Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden gesteld van een ondernemer...

Nultarief zonnepanelen
22 Sep 04:00 am

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Door een wijziging...

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning
22 Sep 04:00 am

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per 1...

Tarieven vennootschapsbelasting
22 Sep 04:00 am

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt het hoge...

Box 2
22 Sep 04:00 am

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van...

Heffingskortingen
22 Sep 04:00 am

Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. Dat is een heffingskorting die volgens een

30%-regeling
22 Sep 04:00 am

Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat...

Gebruikelijk loon
22 Sep 04:00 am

Doelmatigheidsmarge Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet voor...