Nieuws

Verkenning leefvormen AOW
8 Apr 04:00 am

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten...

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
8 Apr 04:00 am

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging...

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
8 Apr 04:00 am

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden

Dilemma’s in de NOW
8 Apr 04:00 am

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen...

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
8 Apr 04:00 am

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
1 Apr 04:00 am

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de...

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
1 Apr 04:00 am

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen ingediend...

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
1 Apr 04:00 am

De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
1 Apr 04:00 am

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig...

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
25 Mrt 04:00 am

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het...