Nieuws

Voorjaarsnota 2022
25 Mei 04:00 am

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen,...

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie
25 Mei 04:00 am

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot...

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
25 Mei 04:00 am

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box...

Fictieve onroerende zaak
25 Mei 04:00 am

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De...

Onterechte loonsanctie
25 Mei 04:00 am

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende...

Stage- of arbeidsovereenkomst?
19 Mei 04:00 am

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De...

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren
19 Mei 04:00 am

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht...

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief
19 Mei 04:00 am

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer
19 Mei 04:00 am

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op...

Geruisloze inbreng terecht geweigerd
19 Mei 04:00 am

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die...