Nieuws

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
24 Nov 04:00 am

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de...

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
24 Nov 04:00 am

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige...

Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24 Nov 04:00 am

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor...

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
17 Nov 04:00 am

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
17 Nov 04:00 am

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait...

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
17 Nov 04:00 am

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor...

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
17 Nov 04:00 am

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een...

Giftenaftrek
11 Nov 04:00 am

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel...

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen
11 Nov 04:00 am

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun...

Premies lijfrenteverzekeringen
11 Nov 04:00 am

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog...