Nieuws

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
12 Mei 04:00 am

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een...

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
12 Mei 04:00 am

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd...

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet
12 Mei 04:00 am

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan...

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
6 Mei 04:00 am

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling...

Minimumloon per 1 juli 2021
6 Mei 04:00 am

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de...

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
6 Mei 04:00 am

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om...

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
6 Mei 04:00 am

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen...

Onzakelijke borgstelling
6 Mei 04:00 am

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van...

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
29 Apr 04:00 am

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg,...

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
29 Apr 04:00 am

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of