Nieuws

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer
2 Feb 04:00 am

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een...

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement
2 Feb 04:00 am

In een procedure voor Hof Den Bosch was de belastingheffing over het inkomen in box 3 voor...

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
2 Feb 04:00 am

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden....

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart
2 Feb 04:00 am

De staatssecretaris van FinanciËn is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben...

Eenzijdig wijzigingsbeding
26 Jan 04:00 am

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen....

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing
26 Jan 04:00 am

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rente moest vergoeden over terugbetalingen...

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
26 Jan 04:00 am

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR)....

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU
26 Jan 04:00 am

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden...

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen
19 Jan 04:00 am

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is gewijzigd. Het...

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm
19 Jan 04:00 am

In een procedure over een naheffingsaanslag bpm heeft Hof Den Bosch vastgesteld dat de inspecteur het Unierechtelijke...