Nieuws

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024
28 Sep 04:00 am

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met fiscale gevolgen....

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3
28 Sep 04:00 am

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een procedure over de belastingheffing...

Aanpassingen kindgebonden budget
21 Sep 04:00 am

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt...

Fiscale beleggingsinstelling
21 Sep 04:00 am

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van een fbi wordt belast...

Bedrijfsopvolgingsregelingen
21 Sep 04:00 am

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële bedrijfsoverdrachten de continuïteit van de

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
21 Sep 04:00 am

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de verlaagde energiebelastingtarieven, het

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten
21 Sep 04:00 am

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De toepassing van...

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten
21 Sep 04:00 am

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of voordeelurenkaart gericht...

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
21 Sep 04:00 am

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind,...

Verruiming herinvesteringsreserve
21 Sep 04:00 am

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan worden uitgesteld door...