Privacyverklaring

Privacyverklaring met betrekking tot verwerking van privacy gegevens

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Bos & Woerdman accountants en adviseurs B.V. Onze organisatie laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bos en Woerdman accountants en adviseurs B.V. dient in haar werkzaamheden aan wettelijke verplichtingen te voldoen en in sommige gevallen onafhankelijk op te treden, hierdoor kent het vormgeven van de privacy rechtelijke positie van Bos en Woerdman accountants en adviseurs B.V. een aantal bijzonderheden. Zo kan Bos en Woerdman accountants en adviseurs B.V. zowel de rol van verwerker als verwerkingsverantwoordelijke vervullen.

De persoonsgegevens die Bos & Woerdman accountants en adviseurs B.V. verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen. Onderstaande links verwijzen naar de privacy voorwaarden van Bos en Woerdman accountants en adviseurs B.V.

Privacyvoorwaarden inzake verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

Privacyverklaring website