Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing